Nowe kasy fiskalne on-line a aktualne kasy fiskalne

Przedsiębiorcy mający obowiązek zainstalowania i prowadzenia kasy fiskalnej z dniem jej wprowadzenia do firmy posiadają wiele obowiązków w związku z jej użytkowaniem. Co 2 lata ustawodawca wprowadza kolejne zaostrzenia i zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych jednak tym razem wejdą one w życie już od stycznia 2018r.

Ustawodawca określił, iż przedsiębiorcy korzystający z dotychczasowych kas fiskalnych będą mogli nadal je użytkować ale nie dłużej niż do: zapełnienia pamięci kasy fiskalnej (pamięć nie będzie podlegała już wymianie lecz cała kasa fiskalna), ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 roku dla kas rejestrujących zapisujących kopie w formie papierowej albo 31 grudnia 2022 roku dla kas rejestrujących zapisujących kopie w formie elektronicznej.

Warto wspomnieć, iż do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przedsiębiorcy mogą stosować kasy rejestrujące zakupione albo używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze, które na dzień fiskalizacji, są objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar o spełnieniu warunków technicznych, które powinni posiadać producenci sprzedawanych kas fiskalnych.

Kasa on-line ma przekazywać dane za pomocą protokołu komunikacyjnego. Kasy będą używały domyślnego przekazu danych, podejmując próby kolejnego ich przekazu nie rzadziej niż co 2 godziny. Natomiast harmonogram przekazu danych będzie zdalnie konfigurowany w ustawieniach kasy, zgodnie z protokołem komunikacyjnym. Opis techniczny protokołu komunikacyjnego minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej.

Planowany termin wejścia w życie nowego rozporządzenia to 1 stycznia 2018 r. Gruza zaznaczył jednak, że przedsiębiorcy, co do zasady, nie będą musieli od razu wymieniać kas.

– Podatnik będzie mógł stosować do prowadzenia ewidencji nowe kasy on-line, a także kasy z elektronicznym zapisem kopii. Stopniowo z rynku będą wycofywane kasy z kopią papierową. Planowane jest wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku stosowania kas on-line w branżach szczególnie narażonych na ryzyko nadużyć podatkowych. Wymiana kas nastąpi stopniowo.

esort finansów podkreśla, że użycie nowych kas „będzie stanowiło niezmiernie ważny mechanizm do przeciwdziałania zjawisku szarej strefy”.

„Dane o sprzedaży będą wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym, będą zawierały znacznik geograficzny oraz czasowy, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia prawdopodobieństwa, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część sprzedaży” – głosi uzasadnienie.

W myśl projektu kasy fiskalne z papierową kopią paragonów mają być sprzedawane do końca 2018 roku, a kasy z kopią elektroniczną do końca 2022 roku.

Nowe kasy umożliwiające połączenie online z CRK niektóre branże (np. stacje benzynowe) będą musiały stosować od 1 stycznia 2019 roku.

TAGI: kasy fiskalne warszawa, kasa fiskalna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.